domingo, 7 de mayo de 2017

Carta de e-Cristians a Ada Colau

Acerca del aborto. Carta de e-Cristians a Ada Colau.

El Presidente de la entidad "e-Cristians", Josep Miró i Ardèvol nos hace llegar copia de su carta a la alcaldesa de Barcelona en relación con un plan del Ayuntamiento para promover o, al menos facilitar, el aborto, especialmente a menores de edad.

Pensamos que se trata de una carta muy sensata, equilibrada, llena de sentido común, que apoyamos y suscribimos desde "Pensamientos; Opiniones; juicios". Estamos seguros de que a "e-Cristians" le parecerá muy oportuno que les hagamos eco.Excma. Sra. Ada Colau i Ballano
Ajuntament de Barcelona
Pl. Sant Jaume, 1
08002-Barcelona

Excel·lentíssima Senyora Alcaldessa,

Volem fer-li arribar la nostra oposició a la campanya que l’Ajuntament de
Barcelona ha iniciat per promoure l’avortament i de manera especial entre les
menors d’edat.

La justificació pública que fan servir és una enquesta que senyala que una part
de les dones desconeixen totes les possibilitats que hi ha per avortar.

Volem manifestar-li que aquest argument és insostenible per dues raons
objectives.

La primera perquè la citada enquesta es fonamenta en una mostra de tan sols
200 entrevistes, el que dóna lloc a un marge d’error tan gran que no permet
concloure res. No poden recolzar-se en un argument tècnic per justificar una
acció que només està guiada per la seva ideologia.

Segon, és difícil justificar que hi ha un mal coneixement de les condicions per
avortar quan la taxa d’avortaments sobre embarassos de Barcelona, segons les
fonts municipals, no únicament és la més elevada d’Espanya, sinó de les més
grans d’Europa i redueix dràsticament la natalitat. L’any 2014, l’últim amb
informació municipal sobre aquesta qüestió, es van produir 19.642 naixements
a Barcelona i, 5.658 avortaments el que representa el 29% dels embarassos, o
en altres termes, un avortament per a cada 3,5 naixements. És una xifra molt
alta, tant a escala europea com catalana.

Barcelona és una ciutat molt envellida. Aquest és un problema central pel futur
de la ciutat, que afecta a totes les seves dimensions, inclosa l’econòmica.
En una fase històrica de crisi del sistema públic de pensions, que afectarà sobre
tot a la gent de menys de 60 anys i a les classes populars, tot el que sigui
incentivar la reducció de naixements, és aprofundir el pou de la crisi.

A Barcelona neixen pocs infants i s’expulsa a la població jove de les classes
populars. Aquesta és la realitat que vostè té el deure d’abordar per realitzar el
bé comú, i no fomentar l’avortament que provoca danys a la dona que el pateix,
a la societat que veu minvada la natalitat, i òbviament a l’esser humà concebut i
discriminat en el valor més important de tots, la vida.

Li proposem que dediqui recursos per ajudar a les dones embarassades amb
dificultats econòmiques perquè puguin realitzar la seva maternitat, i també que
els seus serveis socials siguin capaços d’aportar respostes més positives que
recomanar només l’avortament, o derivar-les a entitats privades.

També volem manifestar-li que considerem fora de lloc l’assistència i
acompanyament a les menors d’edat perquè avortin, quan estan sotmeses a la
tutela paterna. Li expressem a més els dubtes sobre la legalitat d’aquesta acció
a la seva inoportunitat política en xocar amb els drets dels pares.

Li demanem finalment que retiri aquesta campanya absolutament perjudicial
pel bé comú de Barcelona, i de manera particular per a les dones. L’avortament
no és una solució sinó l’expressió d’una mancança social, i la manifestació d’una
contradicció inassumible amb les necessitats i benestar de la comunitat.

Atentament,

Josep Miró i Ardèvol
President de e-Cristians

Barcelona, 6 de març de 2017


Confiamos en que esta carta junto con otras iniciativas a favor de que se suspenda el plan municipal al que nos referimos, tendrá buen fin y evitará la colaboración municipal -que se efectuaría, además, con fondos de todos los ciudadanos, piensen lo que piensen- en orden a facilitar los abortos.